Намери хотел в BG

Град Батак - Информация

Град Батак

Град Батак се намира на 1030м средна надморска височина заобиколен отвсякъде с хълмове. Градчето със своя исторически комплекс е включен в списъка със стоте национални туристически обекта на Българския туристически съюз. Комплекса обхваща: историческия музей, църквата костница „Света Неделя”, Шаровата и Балиновата къща.

Град Батак е известен с героичността на местните жители по време на Априлското въстание, което бележи най-значимата битка в национално освободителните движения на българите. Историята на градчето почти изцяло е свързана с пред освободителните движения по нашите земи. Град Батак дава най-много жертви на глава от населението по време на Априлското въстание през 1876г. Тази новина тръгва по света, разгневява Русия и е причина тя да обяви война на тогавашната Османската империя. Благодарение на съвместните военни действия, на българи и руснаци нашата държава се освобождава от това тежко османско иго. Жестокото Баташко клане e повратния момент и допринася най-много за свободата на България.

Църквата костница „Света Неделя” е построена през 1813г, изцяло от камък и е вкопана повече от метър в земята. Тя е обявена за национален исторически музей на културата през 1977г. В нея по време на Баташкото клане са избити повече от 2000 деца, жени и мъже в църквата от турските башибозуци. По време на тридневния престой в християнския храм жените изкопават кладенец, който може да се види и днес. След това масово клане на местните, църквата вече не се използва за богослужение. В нея са запазени костите и може да се види кръвта по стените на хората бленуващи за това дългоочаквано освобождение на България. Църквата се е превърнала в образ на борбите за национална свобода. Днес този обект е един от най-посещаваните от туристите по нашите земи.

Историческия музей е построен през 1956г срещу храма. Там са поместени важни документи от руско-турската освободителна война и Априлското въстание, както и намерените археологични находки по тези земи. От създаването му до сега постоянно се актуализира и осъвременява в историческо и културно отношение.

Образ на традиционната баташка архитектура може да се наблюдава в Балиновата Къща. Тя е обявена за такава от 1968г и в нея може да се види повече за бита, поминъка, културата и обичаите на местните. Тя е една от малкото къщи с вътрешна декорация, в която има специално отреден кът за занаята на местните - дърводобива и дърворезбоването. Единствената запазена открита пещ в град Батак е именно в тази къща. Жилищните помещения от миналите векове могат да се видят в специална експозиция на втория етаж в Белиновата къща.

В Шарова къща е поместена библиотека и там се провеждат изложби от всякакъв вид за жителите на град Батак.