Намери хотел в BG

Природен резерват Дупката край Цигов Чарк

Природен резерват Дупката

 

Природния резерват Дупката е разположен в близост до курортен комплект Цигов Чарк. Намира се в западни Родопи по южните склонове на Баташката планина на височина между 600 и 1300м. Девинска река тече покрай този природен феномен, като живописни се лъкатуши със своите бързеи и оформя прекрасни, спиращи дъха каньони в гората.

Резерват е от 1956г, като основната му цел е да увеличи популацията на великолепния благородния елен и столетните вечнозелени гори от бял бор. От 1977 е под егидата на ЮНЕСКО, част от Европейската екологичната мрежа НАТУРА 2000.

В природен парк Дупката се намират останки от вековно светилище и масивни крепостни стени, който са частично запазени и до днес. Това говори, че местността е била населявана още от дълбока древност. Две от крепостните стени са позиционирани на високи и трудно достъпни голи, без растителност скални образувания. Чрез тяхното стратегическото разположение в една от най-стръмните части на планината показва, че е имало интерес или се е очаквал такъв към това място. От тези внушителни по своите форми и размери укрепления построени да удържа атаките на големи войски може да се съди, че е бил важен в миналото район. С основната цел да охранява пътят, който тогава прекосявал западните Родопи. Доказателство за значимостта на този проход е и построяването през тези ранни години от историята на забележителния каменен мост над река Девинска. Размерите на това съоръжение са дължина 29м и височина 6.5м. Мостът устоял на времето и бурните течения на реката, за да ни напомни, че имало велики постижения сътворени от нашите прадеди. Районът е богат и на множество исторически находки и артефакти, от бита и културата на древните Траки обитаващи тези земи. Често срещани са керамични находки пръснати в околността.

И до днес е запазена основната същност на резервата, с която превлича не малко туристи ежегодно, а именно защита на биоразнообразието в региона. Красивите столетни иглолисти гори, който заемат над 80% от територията на парка са с височина над 40м и диаметър повече от метър. Не по малко атрактивни са смесените гори от смърч и бор, а срещата с червена и черна боровинка през летните месеци е неизбежна. Почитателите на чайовете от горски билки имат възможност собственоръчно да наберат от и да вкусят след това от този здравословен горски букет. В природния парк местообитание намират защитените видове като: кафява мечка, благороден елен, сърна и диви животни като лисица, вълк и други.

Този резерват има отлични условия да привлича и впечатлява туристи с богатата си флора, фауна, архитектурни останки от древни култури и тракийски находки. Тази дестинация е много подходяща за любителите на пешеходен и еко туризъм.  

Природния резерват Дупката е разположен в близост до курортен комплект Цигов Чарк. Намира се в западни Родопи по южните склонове на Баташката планина на височина между 600 и 1300м.

уеб дизайн